Ordförande
Diana Angelin

Vice-ordförande
Cina Oscarsson


Kassör
Nils Torstensson

Sekreterare
Rebecka Nyblom

Övriga ordinarie Ledamöter
Janet Nyberg
Mia Hult
Camilla Johansson

Suppleanter
Lennart Lindkvist
Joakim Hammar
Johan Angelin
Neppe Nimmela