Ordförande
Marcus Svensson

Vice ordförande
Nils Torstensson

Kassör
Elisabet Lind

Sekreterare
Diana Angelin

Övriga ordinarie Ledamöter
Helen Hellgren Honkanen
Mia Hult
Camilla Johansson

Suppleanter
Cina Oscarsson
Lennart Lindkvist
Joakim Hammar

Valberedning
Inger Kornelius
Lena Jönsson