Riksförbundet Attention

Tips:

Diagnosresan/UR


Lerins Lärlingar i Brasilien

https://urskola.se/Produkter?q=NPF+podden

Anpassa skolan:
https://soundcloud.com/user-327136586

Lyfta upp eller trycka ner konferensen (2016):


UR Samtiden – Lyfta upp eller trycka ner : Lågaffektiv teori och metod

Bo Hejlskov Elvén är psykolog, författare och handledare. Här talar han om hur lågaffektiv teori och metod i skola, omsorg och psykiatri hjälper oss bort från tvingande och begränsande åtgärder. I arbetet med att bemöta autistiska personer måste professionen alltid utgå från att man har ett ansvar för det som sker, och när man inte når resultat måste man som professionell undersöka om det är fel på den metod man använder, menar han.

https://urskola.se/Produkter/198406-UR-Samtiden-Lyfta-upp-eller-trycka-ner-Lagaffektiv-teori-och-metod-del-1
https://urskola.se/Produkter/198407-UR-Samtiden-Lyfta-upp-eller-trycka-ner-Lagaffektiv-teori-och-metod-del-2

LSS-skolan:
http://hejaolika.se/alla-lektioner/

KAT-kittet:
https://cat-kit.com/sv

Bildstöd:
http://bildstod.se

Exempel på bildstöd:
https://www.ur.se/foraldrar/hur-hanterar-man-ilskan/

Ritprat:


http://www.ritprata.se/
https://ettnyttliv.files.wordpress.com/2013/09/ritprat.pdf

Pedagogiskt material:
https://www.spsm.se/funktionsnedsattningar/matematiksvarigheter/pedagogiska-strategier
http://habilitering.se/autismforum/behov-och-insatser/skola/skola-och-inkludering/pedagogiska-strategier

Så stöttar du särskilt begåvade elever:
https://skolvarlden.se/webb-tv/sa-stottar-du-sarskilt-begavade-elever

Möter du barn med språkstörning
https://www.spsm.se/funktionsnedsattningar/sprakstorning/

Om barn och skärmtid:
https://www.ur.se/foraldrar/om-barn-och-skarmtid/

Hur man kan hantera utbrott:
https://www.ur.se/foraldrar/wp-content/uploads/2018/11/Strategier-för-att-lugna-ned-sig.pdf

Kom ihåg lista:
https://www.ur.se/foraldrar/wp-content/uploads/2018/11/Kom-ihåg-lista-bemötande.pdf