17 september kl. 09.00 – 16.00
Lågaffektivt bemötande! – Bo Hejlskov Elvén i Växjö

Hur skapar vi en arbetssituation som är bra för både individen och personal? Hur ser Bo Hejlskov Elvén på hur vi kan optimera vårt bemötande i vardagen? Hur undviker vi oro och aggressivitet? Vad betyder lågaffektivt bemötande och hur gör man då?

Låg-affektivt bemötande har sin utgångspunkt i att människor med problemskapande beteende ofta har svårigheter med att reglera affekt. Lugn och självkontroll hänger ihop och Bo beskriver hur vi kan ge individer kontroll över sig själva, så de lättare kan samarbeta med sin omgivning. Bo lär oss hur vi använder vår egen affektkontroll för att utstråla lugn samt för att själva inte smittas av oro.

Vi lär oss metoder som skyddar både individer och personal.

Den låg-affektiva pedagogiken handlar om hur man kan skapa en pedagogisk miljö präglad av lugn och positiva förväntningar på brukarna i syfte att minska stress och problemskapande beteende. Metoderna handlar om tänkande, perspektiv och praktiska förhållningssätt som kroppsspråk, fysisk avstånd och konfliktutvärdering.

Bo Hejlskov Elvén är legitimerad psykolog och arbetar med föredrag och rådgivning kring hantering av problemskapande beteende utifrån låg-affektiva metoder.

Läs mer om föreläsningen och anmälan


Autism & Aspergerföreningen Kalmar Län:
17 september kl 18.00 – 20.30 i Lorentzbergskyrkan
Föreläsning med Olle Hollertz

Tänk om inte Greta haft Aspergers
– autismens styrkor, begränsningar, ärftlighet och mycket mera.
Du kan också ställa frågor till vår föreläsare Olle Hollertz som är överläkare på psykiatriska kliniken i Oskarshamn

Läs mer om föreläsningen och anmälan5 november kl 18.00 – 21.00, Jenny Nyströmsskolan i Kalmar

Föreläsning med Jill Rogheden:
Annorlunda Perception

– Ett annat sätt att tolka och reagera på sinnesintryck

När man har ett annat sätt att bearbeta och hantera sinnesintryck kan det påverka hela ens vardag. Det kan vara svårt att leva som alla andra eftersom man alltid måste förhålla sig till allt ifrån kläderna man bär, maten man äter till miljöerna man vistas i. Det kräver oerhört mycket energi att hela tiden utsättas för de sinnesintryck man är extra känslig för. Under stress kan alla drabbas av liknande svårigheter, men många med autism och NPF lever ständigt med detta. Eftersom det inte syns på utsidan kan det vara svårt för andra att förstå. Men det finns saker man kan göra för att underlätta. Första steget är genom ökad förståelse.

Läs mer om föreläsningen och anmälan