Riksförbundet för ett centralt medlemsregister och det är till Riksförbundet du skall vända dig för att bli medlem.
Kom ihåg att välja Kalmar som lokalförening.

Medlemsavgiften är
240 kronor för huvudmedlem, därefter 60 kronor
per familjemedlem.
Organisationer betalar 300 kronor.
Tänk på att ange alla familjemedlemmar, även anhöriga.

Genom att bli medlem stödjer du Attention Kalmars arbete genom att förbättra livssituationen
för personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer och deras anhöriga.

Varmt välkomna med frågor eller för att göra en insats i styrelsearbetet eller vara delaktig i en
aktivitet, lyssna på en föreläsning eller bara känna stöd när det behövs.

Klicka här för att bli medlem!