LSS-råd Psykiatriråd 16 november och protokoll länkar

posted in: Övrigt | 0

Den 16 november hade Lss-rådet och psykiatrirådet slagits ihop för vår förfrågan om temat ”Unga vuxna och arbete” Råden hade  bjudit in Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, KRUS ( http://www.xn--samordningsfrbundet-kalmar-ln-sqc55c.se/pagaendeinsatser/krus.4.6e3f21d91563590162ed7c8f.html ). De presenterade sitt arbete. Jag tog upp svårigheterna för unga  vuxna med … Read More

Mr Tourette och Draken

Pelle Sandstrak kommer och föreläser i Kalmar den 10/11. Detta är den nya föreläsningen. Attentions medlemmar erbjuds att gå på denna för ett rabatterat pris. Följ länken!   http://www.medalgon.se/F%C3%B6rel%C3%A4sning/4089-Mr-Tourette-och-Draken-Ny-f%C3%B6rel%C3%A4sning

1 2 3 4