» » » Habiliteringens Fritidswebb

Habiliteringens Fritidswebb

Den 30 april stängs Habiliteringens fritidswebb https://www.1177.se/Kalmar-lan/fritid-kalmar med det anpassade utbudet av fritidsutbudet ner enligt beslut. Det sker i samband med att fritidssamordnartjänsten på Habiliteringen södra Kalmar län upphör.

För att underlätta för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning, deras anhöriga och personal vill jag be er, föreningar/organisationer/kommunala verksamheter, att ge tydlig information på era webbplatser, ev. sociala media o.s.v. om er anpassade verksamhet. Flera gör det redan medan andra behöver se över det.