» » » Var med och påverka stöd för studier/arbete!

Var med och påverka stöd för studier/arbete!

Tillsammans med kommun, Linnéuniversitet, gymnasieförbund och arbetsförmedling så är Funktionsrätt med i ett arbete som nyss börjat. Det handlar om att yngre funktionsnedsatta ska kunna arbeta och studera så behöver vi fakta från verkligheten.

Frågor vi undrar över:
Vilka är de största hindren?
Vad behövs för stöd?
Vilka förbättringar för personer med stöd behöver göras för att fler funktionsnedsatta ska få arbete och studier?

Det kommer att vara helt anonymt och till stor hjälp i kartläggning av vårt viktiga arbete!

Tack på förhand! Senast 24 maj behöver vi få dina rader. Bättre med lite än inget alls… Skicka till sara@funktionsrattkalmarlan.se och tack på förhand! =)