Skip to main content

Välkommen till Attention Kalmar!

Attention Kalmar är en intresseorganisation som är ansluten till Attention Riks för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som ADHD, Aspergers syndrom / Autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom.

Vi sprider kunskap

Vi arbetar för att öka kunskapen om NPF hos allmänheten, media och makthavare. Det gör vi bland annat genom vår medlemstidning, sociala medier och vårt intressepolitiska arbete. Vi har också regelbundet utbildat om NPF.

Vi finns nära dig

Attention Riks har 60 lokalföreningar runtom i landet. Där … Läs mer

Med anledning av coronaviruset (Covid-19)

För att minimera smittspridning av viruset uppmanar vi alla deltagare inom Attention Kalmar att:

  • stanna hemma om du känner dig sjuk
  • tvätta händerna ofta, t ex innan och efter du vistas bland folksamlingar samt i samband med måltider och toalettbesök. 

Oro kring viruset

Vi förstår att många oroar sig för viruset och vill påminna om att de allra flesta som blir smittade inte blir livshotande sjuka, utan det är främst högriskgrupper som drabbas svårt, till exempel äldre, sjuka och de … Läs mer

Historien om hur Attention bildades

Ett nytt riksförbund bildas

Texten är skriven av Ellinor Baurne

Min yngsta dotter var en klurig unge som liten. Hon hade svårt att vara still och att koncentrera sig, förutom när hon broderade stora korsstygnstavlor eller byggde komplicerade legokonstruk­tioner. När hon var i 10-årsåldern lyssnade jag på en föreläsning av professor Christopher Gillberg. Han visade med hela kroppen hur barn med MBD, som det då hette, rör sig.

Nu förstod jag äntligen. Jag fick även tips på en mammagrupp inom … Läs mer

❤ Temavecka om tjejer & NPF

Under lång tid så har kvinnors NPF inte synliggjorts men de senaste åren har intresset och kunskapen ökat. Nu är det dags att vi tillsammans sprider det vi vet om att leva med NPF som kvinna! Attention kommer därför under första veckan december ha en temavecka kopplat till just detta ämne.

Varje dag under veckan kommer vi publicera intressanta artiklar som är kopplade till just tjejer och NPF. Vi låter skådespelaren Lo Kauppi framföra en monolog baserad på berättelser från … Läs mer

Inbjudan till grundkurs om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Välkommen till grundkurs om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) 🍎

Målsättningen med dagen är att ge grundläggande kunskaper om de vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som adhd/add och autismspektrumtillstånd, vad funktionsnedsättningarna innebär, hur de skiljer sig åt, speciella svårigheter och styrkor för de olika diagnoserna. Dessutom får vi en föreläsning av en person som delar med sig av sina egna erfarenheter av att ha NPF-diagnos

👉 Tid: 24 november, kl. 09.30-15.30.
👉 Plats: Saturnus, Hornsgatan 15, Stockholm eller digitalt via Zoom
👉 Sista anmälningsdag: 17 november👉
https://attention.se/utbildning/anmalan/73533/

❤ Psst.. … Läs mer

Inbjudan till temadag om adhd och autism för äldreVarmt välkommen till Riksförbundet Attentions temadag om adhd och autism hos äldre!

Idag lever många äldre med adhd och autism utan att ha fått vare sig utredning eller diagnos. Vi vill ge dig som möter äldre inom vård och omsorg uppdaterad och värdefull kunskap om hur adhd och autism tar sig uttryck hos äldre och hur du kan ge dem ett bättre bemötande. Även du som är intresserad av mer kunskap inom området är självklart välkommen. 

Dag och tid: Torsdagen … Läs mer

Medlemsaktivitet: Fotopromenad i Stadsparken

I samarbete med

Bild på Studiefrämjandets logotyp

Välkommen att hänga med på fotopromenad med temat ”HÖST”.
Tillsammans fokuserar vi på se vardagliga ting ur nya vinklar

Datum: 31 oktober
Tid: kl 13.00 till ca 15.00
Plats: Stadsparken i Kalmar.Vi träffas vid ingången till Kalmar konstmuseum
Ta med: Kläder efter väder. Kamera eller mobil och lite fika
Anmälan: senast 29:e oktober via mail info@kalmar.attention.se

Vi ser fram emot en trevlig eftermiddag ihop med våra (mobil-) kameror.

Välkommen!
Vid frågor, funderingar eller annat är du välkommen … Läs mer

Hur upplever du arbetsmarknaden?

Hjälp Attention att skapa bättre villkor för personer med NPF på arbetsmarknaden genom att besvara våran arbetsmarknadsenkät

Enkäten vänder sig till dig som har fyllt 18 år med NPF som har eller har haft ett arbete. Attention kommer använda resultaten i vårt påverkansarbete för att skapa förändring.Enkäten tar ca 5 minuter att genomföra och alla svar hanteras anonymt och dina svar kommer inte att lämnas ut.Sista svarsdag är 20 oktober.

Besvara enkäten här:
https://sv.surveymonkey.com/r/7X26PRCLäs mer

Skolguiden #NPFsäkraskolan

Vad har elever med NPF rätt till?

Vad gäller egentligen när ens barn har svårt att klara skolans kunskapskrav? Vad kan man förvänta sig av skolan?
Det är inte alltid lätt att veta, och många föräldrar till skolbarn med NPF sliter hårt för att få situationen i skolan att fungera för sina barn.
I skolguiden har vi samlat information till föräldrar som vi hoppas ska kunna ge en översikt om vad som kan vara relevant i kontakten med ditt barns … Läs mer

Se Attentions föreläsning nr 3 – bemötande och anpassningar i skolan #NPFsäkraskolan

Föreläsningen hålls av psykologen Malin Angberg från Psykologpartners och handlar om hur bemötande och anpassningar. För hur kan vi kartlägga och anpassa för den enskilda eleven i skolan?

Föreläsningen är ett led i Attentions skolkampanj #NPFsäkraskolan och syftar till att ge uppmuntran, inspiration och nya verktyg till er som jobbar inom skolans värld.

Under Attentions skolkampanj #NPFsäkraskolan som pågår under september släpper vi föreläsningar varje torsdag, kl. 15. Föreläsningarna ligger öppna under hela kampanjen, efter september behöver du bli medlem … Läs mer

Nu öppnar anhörigtelefonen!

Under våren erbjöd Riksförbundet Attention telefonstöd för anhöriga, vilket var mycket uppskattat. Efter ett sommaruppehåll drar anhörigtelefonen igång igen – och nu i samarbete med Attention Stockholm. Telefonen kommer bemannas av Attention Stockholm. Telefonen är öppen för alla, Attentions medlemmar prioriteras i första hand. Det kommer finnas öppna telefontider, men också bokningsbara tider.

Du hittar telefontider och hur du bokar tid på Riksförbundet Attentions hemsida:

https://attention.se/om-oss/kontakt/stod-och-radgivning/Läs mer

1 2 3 4 9