Attention Kalmar är ansluten till Riksförbundet Attention.

Attention Kalmar bildades 13/5.2000

Vi arbetar tillsammans för att underlätta vardagen för personer med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) och öka förståelsen i samhället för dessa funktionshinder. Dessutom vill vi hjälpa till med att sprida kunskap, att informera om nya rön och hjälpmedel, samt annan verksamhet som berör ämnet.