Skip to main content

Välkommen till Attention Kalmar!

Attention Kalmar är en intresseorganisation som är ansluten till Attention Riks för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som ADHD, Aspergers syndrom / Autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom.

Vi sprider kunskap

Vi arbetar för att öka kunskapen om NPF hos allmänheten, media och makthavare. Det gör vi bland annat genom vår medlemstidning, sociala medier och vårt intressepolitiska arbete. Vi har också regelbundet utbildat om NPF.

Vi finns nära dig

Attention Riks har 60 lokalföreningar runtom i landet. Där … Läs mer

Med anledning av coronaviruset (Covid-19)

För att minimera smittspridning av viruset uppmanar vi alla deltagare inom Attention Kalmar att:

  • stanna hemma om du känner dig sjuk
  • tvätta händerna ofta, t ex innan och efter du vistas bland folksamlingar samt i samband med måltider och toalettbesök. 

Oro kring viruset

Vi förstår att många oroar sig för viruset och vill påminna om att de allra flesta som blir smittade inte blir livshotande sjuka, utan det är främst högriskgrupper som drabbas svårt, till exempel äldre, sjuka och de … Läs mer

Historien om hur Attention bildades

Ett nytt riksförbund bildas

Texten är skriven av Ellinor Baurne

Min yngsta dotter var en klurig unge som liten. Hon hade svårt att vara still och att koncentrera sig, förutom när hon broderade stora korsstygnstavlor eller byggde komplicerade legokonstruk­tioner. När hon var i 10-årsåldern lyssnade jag på en föreläsning av professor Christopher Gillberg. Han visade med hela kroppen hur barn med MBD, som det då hette, rör sig.

Nu förstod jag äntligen. Jag fick även tips på en mammagrupp inom … Läs mer

Medlemsaktivitet: Fotopromenad i Stadsparken

Välkommen att hänga med på fotopromenad med temat ”HÖST”.
Tillsammans fokuserar vi på se vardagliga ting ur nya vinklar

Datum: 31 oktober
Tid: kl 13.00 till ca 15.00
Plats: Stadsparken i Kalmar.Vi träffas vid ingången till Kalmar konstmuseum
Ta med: Kläder efter väder. Kamera eller mobil och lite fika
Anmälan: senast 29:e oktober via mail info@kalmar.attention.se

Vi ser fram emot en trevlig eftermiddag ihop med våra (mobil-) kameror.

Välkommen!
Vid frågor, funderingar eller annat är du välkommen att
kontakta mig … Läs mer

Hur upplever du arbetsmarknaden?

Hjälp Attention att skapa bättre villkor för personer med NPF på arbetsmarknaden genom att besvara våran arbetsmarknadsenkät

Enkäten vänder sig till dig som har fyllt 18 år med NPF som har eller har haft ett arbete. Attention kommer använda resultaten i vårt påverkansarbete för att skapa förändring.Enkäten tar ca 5 minuter att genomföra och alla svar hanteras anonymt och dina svar kommer inte att lämnas ut.Sista svarsdag är 20 oktober.

Besvara enkäten här:
https://sv.surveymonkey.com/r/7X26PRCLäs mer

Skolguiden #NPFsäkraskolan

Vad har elever med NPF rätt till?

Vad gäller egentligen när ens barn har svårt att klara skolans kunskapskrav? Vad kan man förvänta sig av skolan?
Det är inte alltid lätt att veta, och många föräldrar till skolbarn med NPF sliter hårt för att få situationen i skolan att fungera för sina barn.
I skolguiden har vi samlat information till föräldrar som vi hoppas ska kunna ge en översikt om vad som kan vara relevant i kontakten med ditt barns … Läs mer

Se Attentions föreläsning nr 3 – bemötande och anpassningar i skolan #NPFsäkraskolan

Föreläsningen hålls av psykologen Malin Angberg från Psykologpartners och handlar om hur bemötande och anpassningar. För hur kan vi kartlägga och anpassa för den enskilda eleven i skolan?

Föreläsningen är ett led i Attentions skolkampanj #NPFsäkraskolan och syftar till att ge uppmuntran, inspiration och nya verktyg till er som jobbar inom skolans värld.

Under Attentions skolkampanj #NPFsäkraskolan som pågår under september släpper vi föreläsningar varje torsdag, kl. 15. Föreläsningarna ligger öppna under hela kampanjen, efter september behöver du bli medlem … Läs mer

Nu öppnar anhörigtelefonen!

Under våren erbjöd Riksförbundet Attention telefonstöd för anhöriga, vilket var mycket uppskattat. Efter ett sommaruppehåll drar anhörigtelefonen igång igen – och nu i samarbete med Attention Stockholm. Telefonen kommer bemannas av Attention Stockholm. Telefonen är öppen för alla, Attentions medlemmar prioriteras i första hand. Det kommer finnas öppna telefontider, men också bokningsbara tider.

Du hittar telefontider och hur du bokar tid på Riksförbundet Attentions hemsida:

https://attention.se/om-oss/kontakt/stod-och-radgivning/Läs mer

Tema Skola – Attentions tidning ute nu! #NPFsäkraskolan

Nu har Attentions tidning landat ute i brevlådorna hos våra medlemmar.

Som ett led i Attentions skolkampanj #NPFsäkraskolan så sätter vi i detta nummer luppen på ”Skola och NPF – För kunskap gör skillnad och banar vägen till fungerande lärarmiljöer för alla barn.

I detta nummer får du bland annat läsa om Sebastian som tog studenten mot alla odds, de nya examensmålen om NPF i lärarutbildningen och när skolchefens son vägrade gå till skolan.

Vill du läsa vår tidning? Bli … Läs mer

Skollagen – bakom kulisserna #NPFsäkraskolan

”Ibland funderar jag på hur de som skrev skollagen måste känna det. Man har lagt ner en massa tid på att få till en bra lag – och så följs den inte och görs inte lätt att följa. Måste kännas snopet tänker jag. Men den som är mer konspiratoriskt lagd tänker sig kanske ett annat scenario…”
– Eric Donell, Vice ordförande för Riksförbundet Attention.

Läs mer
1 2 3 4 8