Ordförande
Gunilla Gusafsson

 

Vice ordförande
Cina Oscarsson

 

Kassör
Inger Kornelius

 

Sekreterare
Nils Torstensson

 

Övriga ordinarie Ledamöter
Helen Hellgren Honkanen
Elisabet Lind
Annika Jönsson

 

Suppleanter
Matteus Gregow
Lennart Lindkvist
Joakim Hammar
Marcus Svensson

 

Valberedning