Attention Kalmar är ansluten till Riksförbundet Attention.

Attention Kalmar bildades 13/5.2000

Vi arbetar tillsammans för att underlätta vardagen för personer med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) och öka förståelsen i samhället för dessa funktionshinder. Dessutom vill vi hjälpa till med att sprida kunskap, att informera om nya rön och hjälpmedel, samt annan verksamhet som berör ämnet.

 

                  

 

Vi vill önska en riktigt fin midsommar!